MENU
Projectnaam

RSG Levant

Projectomschrijving

Verbouwing RSG Levant

Project afgerond

Over dit project

RSG Levant: verbouwing en inhuizing Oriënt

Het schoolgebouw van RSG Levant wordt  aangepast, zodat er nog meer onderwijs op maat kan worden aangeboden en de leerlingen goed voorbereid worden op de aansluiting naar de bovenbouw bij RSG Slingerbos in Harderwijk. Daarnaast wordt door de verbouwing inhuizing van de Oriënt mogelijk gemaakt. Zowel het bestuur van de RSG als het schoolbestuur van de Oriënt erkennen het belang van breed en duurzaam onderwijs in Zeewolde.

RSG Levant en de Oriënt werken samen, zodat alle leerlingen in hun eigen woonplaats voortgezet onderwijs kunnen volgen. Na vijf jaar vanuit twee schoolgebouwen samen voor onderwijs in Zeewolde te hebben gezorgd, zullen RSG Levant en Oriënt volgend schooljaar vanuit één schoolgebouw ieder hun eigen richting gaan aanbieden. Door deze inhuizing kan efficiënter en intensiever worden samengewerkt. De Oriënt biedt leerlingen onderbouw basis- en kaderberoepsgericht onderwijs. RSG Levant biedt een volledig mavo-traject (vmbo-tl) en onderbouw havo en onderbouw (tweetalig) vwo. De havo en (t)vwo-leerlingen vervolgen na 3 jaar hun opleiding in de bovenbouw bij RSG Slingerbos in Harderwijk.

In april heeft de architectenselectie plaatsgevonden. Vijf architecten hebben op basis van het Plan van Eisen een plan gemaakt en gepresenteerd. De keuze is gevallen op architect J. Nieskens van architectenbureau SP architecten. Hij heeft de opdracht gekregen om te gaan tekenen.  In augustus 2018 is de verbouwing gereed.

 
geef het project een projectnaam